אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

הציבור נקרא להגיב למדיניות השימוש באפר פחם

    • תאריך פרסום: 
      10.04.2018

המשרד להגנת הסביבה מפרסם מדיניות לשימוש באפר פחם, לתגובות ושימוע הציבור.

Top