אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

פרסום חדש להוראת מנכ"ל 6.2

    • תאריך פרסום: 
      22.04.2018

יזמים יכולים להגיש בקשות חדשות להקצאת קרקע באזורי פיתוח החל מ - 22.4.2018 בהתאם לפרסום החדש של הוראת מנכ"ל 6.2.

הקצאת קרקע באזורי תעשייה
Top