אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

זכויות במקרקעין להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזור תעשייה אום אלפחם

    • תאריך פרסום: 
      16.07.2018

מינהל אזורי תעשייה מפרסם הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזור תעשייה אום אלפחם.

Top