אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

אושרה חלופת הפתרון לייבוא האמוניה

    • תאריך פרסום: 
      18.12.2017

נקבע כי שלוש החלופות לייבוא אמוניה לטווח הקצר שנמצאו קבילות על ידי המשרד להגנת הסביבה קבילות גם מהבחינה הבטיחותית.

יבוא אמוניה
Top