אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הודעות דוברות

רשימת המוצרים הראשונה שעליהם תחול חובה להציג את פערי המחירים בין ישראל למדינות שונות בעולם

הרשות להגנת הצרכן במשרד הכלכלה פרסמה היום את רשימת המוצרים הראשונה בהקשר זה.

מוצרים מונחים על גבי מדפים בסופר
Top