אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

רשימת המוצרים הראשונה שעליהם תחול חובה להציג את פערי המחירים בין ישראל למדינות שונות בעולם

    • תאריך פרסום: 
      14.11.2017

הרשות להגנת הצרכן במשרד הכלכלה פרסמה היום את רשימת המוצרים הראשונה בהקשר זה.

מוצרים מונחים על גבי מדפים בסופר

קבצים להורדה

Top