אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חדשות

פגרת קיץ 2018

    • תאריך פרסום: 
      01.07.2018

פגרת קיץ , תשע"ח - 2018 ברשות האכיפה והגבייה תחול בין התאריכים 21/07/18 עד ה 05/9/18 . השירותים שיינתנו בתקופת הפגרה יהיו בהתאם למפורסם בתקנות ההוצאה לפועל (פגרות)(תיקון) התשעה-2015

Top