אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

סוכות

    • תאריך פרסום: 
      29.10.2017

המשרד לשירותי דת פועל זו השנה החמישית במיזם בניית סוכות ברחבי הארץ לציבור הרחב.

השר לשירותי דת בסוכות
Top