אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הודעות דוברות

מחזקים את הכלכלה והאוכלוסייה הבדואית בנגב

    • תאריך פרסום: 
      04.07.2018

משרד הכלכלה והתעשייה והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב משיקים מסלול סיוע חדש בהיקף של 25 מיליוני שקלים, המתמרץ הקמת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב

מבנה תעשייתי
Top