אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

מחזקים את הכלכלה והאוכלוסייה הבדואית בנגב

    • תאריך פרסום: 
      04.07.2018

משרד הכלכלה והתעשייה והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב משיקים מסלול סיוע חדש בהיקף של 25 מיליוני שקלים, המתמרץ הקמת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב

מבנה תעשייתי
Top