אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

תכנית אסטרטגית לשנים 2016 - 2018

    • תאריך פרסום: 
      25.09.2016
    • תאריך עדכון:
      09.10.2016

התכנית האסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי נגזרת מהחלטת ממשלה 2097 ומתפקידי הרשות כפי שנקבעו בה.

תכנית אסטרטגית לשנים 2016 - 2018
Top