אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור 2015

היום התפרסם דוח איכות השירות הממשלתי לציבור של רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה. בדו"ח דורגה רמת השירות הניתן במשרדי הממשלה ויחידות הסמך בהתאם ל- 4 קטגוריות: שביעות רצון כללית מהיחידה, שביעות רצון מהשירות הפרונטלי, שביעות רצון מהשירות הטלפוני, שביעות רצון מאתר האינטרנט. המשרדים המובילים הם: המשרד לשירותי דת, משרד הביטחון, הרשות לזכויות ניצולי שואה והמוסד לביטוח לאומי בהתאמה לקטגוריות שצוינו לעיל...

המשרדים הזוכים
Top