אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

עם אישור צו הבלו בוועדת הכספים: יוצאת לדרך תכנית מענקים ורשת ביטחון לתחנות התדלוק בגז טבעי דחוס של משרד האנרגיה

    • תאריך פרסום: 
      14.03.2018
    • תאריך עדכון:
      20.03.2018

100 מיליון שקל יוענקו כסיוע בהקמת תחנות התדלוק הנדרשות לתדלוק בגז טבעי דחוס, מדובר בצעד ראשון במהפכת התחבורה הנקייה בישראל

Top