אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

בקרוב צרכנים פרטיים ירוויחו יותר מהפקה עצמאית של חשמל מפאנלים סולאריים

    • תאריך פרסום: 
      02.12.2017

על פי התכנית של רשות החשמל, צרכנים פרטיים יוכלו לייצר חשמל ולמכור אותו לחברת החשמל ולא רק לקבל הנחה בגובה הצריכה הפרטית.

פנלים סולאריים
Top