אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה, בשיתוף מטה הסייבר הלאומי, מקימה תשתית רוחבית מאובטחת לשיתוף והעברת מידע בממשלה לטובת השירות הדיגיטלי לציבור

    • תאריך פרסום: 
      05.09.2017

רשות התקשוב הממשלתי, בשיתוף מטה הסייבר הלאומי, יצאה למכרז, בשיתוף משרדי הממשלה עם גופי ההנחיה והאבטחה, למערכת תשתיתית רוחבית מאובטחת לשיתוף והעברת מידע, שתיקרא "שדרת המידע". שדרת המידע תהווה בסיס להעברת מידע בין המשרדים והרשויות השונות על פי הרשאות שיוגדרו מראש באופן מאובטח מבוקר ומנוטר.

שחר ברכה, מנהל חטיבת תכנון ואסטרטגיה ברשות התקשוב הממשלתי
Top