אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

עמדות שירות עצמי לביצוע מגוון פעולות

    • תאריך פרסום: 
      20.07.2015
    • תאריך עדכון:
      25.06.2018

במסגרת שיפור השירות, הוצבו עמדות שירות עצמי בחלק מלשכות מינהל אוכלוסין. העמדות מאפשרות לציבור לבצע מגוון שירותים וביצוע תשלומים מבלי לחכות בתור!

עמדות שירות עצמי בלשכות הרשות לביצוע מגוון שירותים ללא המתנה בתור
Top