אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

גיבוש תכנית לאומית להתייעלות במשאבים וכלכלה מעגלית בתעשייה

    • תאריך פרסום: 
      20.06.2018

מינהל תעשיות (מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא לשעבר) מגבש תכנית לאומית להתייעלות במשאבים וכלכלה מעגלית בתעשייה.

Top