אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

עדכון הנוהל למתן הטבות לבנייה להשכרה למגורים

הרשות להשקעות מעדכנת את הנוהל לעניין אישור תכניות להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים.

Top