הוקמה ועדת פיקוח שתכריע במחלוקות לגבי פיטורי מילואימניקים

השר בן צור: ״אני גאה לעמוד בצד הנכון בהיסטוריה ולדאוג לזכויותיהם של משרתי המילואים. הוועדה שהקמנו היא עוד נדבך בחומת ההגנה שהקמנו עבורם״.

פיטורי מילואימניקים