אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

פרסום הזוכים ביתרת המכסות ליבוא גבינות

    • תאריך פרסום: 
      17.04.2018

מינהל תעשיות מפרסם את רשימת הזוכים בהליך תחרותי ביתרת המכסות ליבוא גבינות לשנת 2018.

גבינות
Top