אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

נפתחה הקצאה חדשה להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

    • תאריך פרסום: 
      17.04.2018

יזמים ורשויות מקומיות נקראים להגיש בקשות במסגרת מסלול 4.41 להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית.

התייעלות אנרגטית
קבצים להורדה
Top