אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

דו"ח מדידת איכות השירות לשנת 2016

    • תאריך פרסום: 
      14.11.2017

היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור ברשות התקשוב הממשלתי, משרד ראש הממשלה, פרסמה היום את דו"ח מדידת איכות השירות לשנת 2016.

דו"ח מדידת איכות השירות

קבצים להורדה

Top