אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

חדש - מוקד מידע ומיצוי זכויות עבור הזכאים לסיוע בשכר דירה או לדיור ציבורי

משרד הבינוי והשיכון מפעיל מוקד מידע טלפוני עבור הזכאים לסיוע בשכר דירה או בדיור ציבורי.

מוקד מידע לזכאים לסיוע בשכר דירה או בדיור ציבורי
מוקד מידע לזכאים לסיוע בשכר דירה או בדיור ציבורי
Top