אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חדשות

עדכון הודעה על מקצה תעדוף לבקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז

    • תאריך פרסום: 
      12.11.2017

מינהל אזורי תעשייה מפרסם עדכון להודעה מתאריך 31.7.2017 על אזורי תעשייה הנכללים במקצה תעדוף לבקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז.

Top