אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

רשות התקשוב הממשלתי משתפת את הציבור בתוכנית הפעולה לממשל פתוח לשנים 2019-2018

    • תאריך פרסום: 
      18.12.2017

רשות התקשוב הממשלתי מזמינה אתכם להגיב ולהשפיע על תוכנית הפעולה לממשל פתוח שתוגש ל-OGP

רשות התקשוב הממשלתי משתפת את הציבור בתוכנית הפעולה לממשל פתוח לשנים 2019-2018
Top