אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

פתיחת מכסה של שמן זית למאכל כתית לשנת 2018

    • תאריך פרסום: 
      29.03.2018

משרד הכלכלה והתעשייה, מינהל תעשיות וועדת מכסות מודיעים על פתיחת מכסה של שמן זית למאכל כתית לשנת 2018.

שמן זית
Fotolia

קבצים להורדה

Top