אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

הבהרה לגבי פרסומים קודמים בדבר הקצאת קרקע בפטור ממכרז באזור התעשייה ירוחם

    • תאריך פרסום: 
      15.01.2018

מינהל אזורי תעשייה מפרסם הבהרה לגבי הודעה בדבר תיעדוף בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזור התעשייה ירוחם.

Top