אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

שדרוג מערך המחשוב

    • תאריך פרסום: 
      12.09.2017

אגף מערכות מידע נמצא בעיצומם של תהליכי התחדשות רבים וביניהם: מערכת חדשה לניהול מאגרי הקדשות ומאגרים נוספים, שדרוג עמדות מחשוב רבים בתוכנות מתקדמות והתקנת סננים לגלישה "כשרה" מחברת "אינטרנט רימון"

מנכ"ל בתי הדין הרב יעקובי בסיור עם הרב דוד אזולאי, השר לשירותי דת
מנכ"ל בתי הדין הרב יעקובי בסיור עם הרב דוד אזולאי, השר לשירותי דת
Top