אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

עדכון הוראת מנכ"ל 4.5

עודכנה הוראת מנכ"ל 4.5: "סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי".

Top