אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

הנחיות חדשות לבחינות רבנות

    • תאריך פרסום: 
      12.09.2017

לתשומת לב ציבור הנבחנים: הנחיות התשלום השתנו. מעתה לא תהיה אפשרות לבצע תשלום לבחינות לאחר מועד האחרון לתשלום שנקבע על ידי חברת מרמנת. מועד התשלום יפורסם מראש עבור כל מועד. נבחן שלא יסדיר את התשלום עד למועד זה, לא יוכל לגשת לבחינה. כמו כן ביטול תשלום ניתן לבצע עד לתאריך שיקבע על ידי החברה.

Top