אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

מערכת חדשה לרישוי יבוא

    • תאריך פרסום: 
      10.04.2018

רישוי היבוא במערכת מסלול ושער עולמי החל לפעול כמערכת ממוחשבת מלאה.

Top