אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

מינהל תעשיות החדש

    • תאריך פרסום: 
      26.06.2018

מינהל תעשיות ומינהל סביבה ופיתוח בר קיימא, מתאחדים והופכים למינהל תעשיות מאוחד שמטרתו לרכז את הפעילות התעשייתית של משרד הכלכלה.

Top