אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

מגוון ביולוגי בעסקים

    • תאריך פרסום: 
      16.05.2018

החברה להגנת הטבע השיקה לאחרונה אתר אינטרנט חדש המנגיש לראשונה את מלוא המידע והכלים המקצועיים אודות הקשר בין המגזר העסקי והחברות הממשלתיות לבין הטבע בישראל.

Top