אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) - טיוטה להערות הציבור

    • תאריך פרסום: 
      30.04.2018

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם את טיוטת "תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ)" להערות הציבור.

Top