אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

שיווק מגרש באזור התעשייה מג'דל שאמס

    • תאריך פרסום: 
      24.06.2018

מינהל אזורי תעשייה מודיע על פתיחת המערכת לשליחת בקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזור התעשייה מג'דל א-שמס, החל מתאריך 1.7.2017.

Top