אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

התקשוב הממשלתי - מבט על פעילות 2017

    • תאריך פרסום: 
      16.07.2017

מסמך זה הוא תמצית של סקר מצב קיים ושל תכניות העבודה של אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה ויחידות הסמך המונחים על ידי רשות התקשוב הממשלתי, למעט "גופים מיוחדים" (גופים ביטחוניים, כולל משטרת ישראל), מרכב"ה וגופים שאינם חלק מהרשות המבצעת.

התקשוב הממשלתי - מבט על פעילות 2017
קבצים להורדה
Top