אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

אזורי התעשייה הזכאים להמלצה לפטור ממכרז להקצאת קרקע לתעשייה או מלאכה

    • תאריך פרסום: 
      12.02.2018

מינהל אזורי תעשייה מפרסם את רשימת אזורי התעשייה, לשנת 2018, הזכאים להמלצה לפטור ממכרז להקצאת קרקע לתעשייה או מלאכה.

Top