אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

עדכון לגבי הגשת בקשות חדשות להקצאת קרקע

    • תאריך פרסום: 
      11.04.2018

החל מיום 11.4.2018 לא תתאפשר קבלת בקשות חדשות להקצאות קרקע.

Top