אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

מקצה תעדוף לבקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז

    • תאריך פרסום: 
      27.05.2018

מינהל אזורי תעשייה מפרסם מקצה תעדוף לבקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז עבור רבעון שני לשנת 2018.

מקצה תעדוף להקצאת קרקע
Top