אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

פרסום מקצה תעדוף לבקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז

    • תאריך פרסום: 
      15.08.2018

מינהל אזורי תעשייה מפרסם מקצה תעדוף לבקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז עבור הרבעון השלישי לשנת 2018.

מפעל תעשייתי
Top