אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

מועדי הגשת בקשות למקצה 2 במסלול סיוע להעלאת פריון העבודה

    • תאריך פרסום: 
      16.08.2018

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף משרד האוצר מבקשים לסייע להעלות את פריון העבודה בענפי התעשייה השונים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים. בקשות למקצה 2 ניתן להגיש החל מיום 2.9.2018 בשעה 8:00 ועד ליום 3.10.2018 בשעה 24:00. הבקשות במקצה 2 יבחנו בכפוף לקיומה של יתרת תקציב.

קבצים להורדה

Top