אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

חוברות מידע אודות הרשות השופטת ב-5 שפות

    • תאריך פרסום: 
      07.12.2016

בימים אלו מופצת חוברת מידע אודות הרשות השופטת בישראל עבור עולים חדשים. חוברות המידע מופקות ב-5 שפות, והן יימסרו לעולים חדשים בהגיעם ארצה כחלק מערכת שי שמוענקת לכל עולה. הפרויקט משותף להנהלת בתי המשפט ולמשרד העלייה והקליטה.

חוברות המידע אודות הרשות השופטת ב-5 שפות
חוברות המידע אודות הרשות השופטת ב-5 שפות
Top