אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

שינוי מועד הגשת ההערות בנוגע לקבוצת היבוא לתו תקן 5378

    • תאריך פרסום: 
      22.11.2017

הממונה על התקינה החליט לדחות את מועד הגשת ההערות בנוגע לשינוי קבוצת היבוא לתקן ת"י 5378 ליום 26/11/2017.

מתנפחים
Top