אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

השרים דרעי וארדן סיכמו: מהלך היסטורי ואינטנסיבי ליציאת מסתננים מישראל

    • תאריך פרסום: 
      31.12.2017
    • תאריך עדכון:
      30.12.2017

שר הפנים אריה דרעי והשר לביטחון פנים גלעד ארדן סיכמו: מתחילים במהלך שיציב בפני המסתננים שתי אפשרויות בלבד: יציאה מרצון או ישיבה בכלא. ביום רביעי תתקיים ישיבת ממשלה מיוחדת בה תובא החלטת השרים לאישור הממשלה.

Top