אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

כנס מציעים למכרז להפעלת פרויקט סימביוזה תעשייתית

    • תאריך פרסום: 
      10.04.2018

בתאריך ה - 13.3.2018 התקיים במשרד הכלכלה כנס מציעים למכרז להפעלת פרויקט סימביוזה תעשייתית.

Top