אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

פורסם מכרז לקידום סימביוזה תעשיתית

    • תאריך פרסום: 
      20.06.2018

משרד הכלכלה פרסם מכרז לקידום סימביוזה תעשייתית.

Top