אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

מעבר בית דין חיפה

    • תאריך פרסום: 
      11.09.2017

בית הדין הרבני האזורי בחיפה עבר למשכנו החדש

בית דין חיפה החדש
בית הדין החדש בחיפה, דוברות בתי הדין הרבניים
Top