אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

חלוקת מכסות של מיץ ענבים, חלב ושמנת בלתי מרוכזים, חובצה, חלב ושמנת קרושים ופירות אחרים, לשנת 2018

    • תאריך פרסום: 
      25.01.2018

משרד הכלכלה והתעשייה, מינהל תעשיות וועדת המכסות מודיעים על חלוקת מכסות של מיץ ענבים, חלב ושמנת בלתי מרוכזים ומכסת חובצה, חלב ושמנת קרושים ופירות אחרים.

Top