אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

פיתוח חדשני יאפשר להכין בקלות תכנית עסקית עבור בקשות במסלול מענקים

    • תאריך פרסום: 
      09.07.2018
    • תאריך עדכון:
      30.07.2018

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה יחד עם חברת "ענבל" פיתחו תוכנה חדשנית וחכמה להכנת תכנית עסקית עבור בקשות להשקעות הון במסלול מענקים.

הגשת בקשה במסלול מענקים
Top