אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חדשות

מדריך השירות 2016

מדריך השירות של רשות התקשוב הממשלתי נועד לשמש מעין "ארגז כלים" למנהל השירות בארגון ומכיל יסודות למתן שירות. אימוץ היסודות הללו ינחיל סטנדרטים חדשים במתן השירות. אלה יפשטו תהליכים פנימיים בארגון, יקלו על הציבור לקבל שירות מהארגון ויקדמו יצירה של שפה, חשיבה ועשייה משותפת, אשר תסייע לשפר תהליכי שירות חוצי-ארגון.

מדריך השירות 2016
Top