אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

פרסום הזוכים - מכסות שעועית קפואה וולונטרית לשנת 2018

    • תאריך פרסום: 
      04.03.2018

מינהל תעשיות מפרסם את הזוכים במכסות יבוא של שעועית קפואה וולונטרית לשנת 2018.

Top