אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

פרסום הזוכים במכסת בקר טרי בהליך חלוקה נוסף

    • תאריך פרסום: 
      22.02.2018

מינהל תעשיות מפרסם את רשימת הזוכים במכסת בשר בקר טרי בהליך חלוקה נוסף לשנת 2018.

Top